Mūsu projekti

2017.dec: Read2do

Projekta mērķis – parādīt skolniekiem, ka fizikas un ķīmijas stundās apgūtais noder dzīvē un to, ka šie priekšmeti apgūstami interaktīvā, interesantā veidā, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Mūsdienu jauniešiem ir jārada iespēja uzzināt un pārliecināties, ka zināšanas, kuras teorētiski tiek iegūtas skolas solā ir ļoti noderīgas tālāk profesijas izvēlē un karjeras veidošanā.

Projekta tiešā mērķa grupa – skolēni, kuri apgūst 8.,9.,10.klases mācību programmas.

Projekta partnervalstis – Latvija, Lietuva, Igaunija

Projekta sadarbības skolas no LV – Ogres 1.vidusskola un Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

Projekta gala produkts – interneta vietne, kurā izvietotas 90 video īsfilmas, kurās redzami fizikas un ķīmijas reāli eksperimenti, pamatojoties uz noteikto klašu apgūstamās vielas un tēmām. Mācību video skatāmi trīs valodās – latviešu, lietuviešu un igauņu.

Biedrības “Vidzemes inovāciju instruments” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “The practical usage of your theoretical knowledge” līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta attīstības gaitai var sekot projekta Facebook lapā “read2do” un Instagram “read2do”, kā arī visa projekta mājas lapā www.read2do.eu.

2016.dec: GeoTask

Projekta mērķis – Mācību platforma ietver matemātikas, fizikas un ķīmijas uzdevumus, kurus atrisinot tiek iegūta slēpņa koordināta. Iegūstot koordinātu, lietotājs var uzsākt spēli “Geocaching”, jeb “Slēpņošana”. Šādā veidā zināšanas tiek iegūtas caur spēli un mācīšanās process padarīts daudz interesantās un saistošāks ikvienam, īpaši skolas vecuma bērniem.

Projekta tiešā mērķa grupa – skolēni, kuri apgūst 7.,9.klases mācību programmas.

Projekta partnervalstis – Latvija, Lietuva, Igaunija

Projekta sadarbības skolas – Karlda Uhisgumnaasium (Igaunija) un Siauliu r. Meskuiciu gimnazija (Lietuva), Rīgas Valsts 3. ģimnāzija (Latvija), Vaiņodes vidusskola (Latvija)

Projekta gala produkts – interneta vietne, kurā apkopoti aptuveni 1000 uzdevumu, pamatojoties uz noteikto klašu apgūstamās vielas un tēmām. Uzdevumi izstrādāti četrās valodās – latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu. Dabā (trīs valstu teritorijās) izvietoti slēpņi, kas piesaistīti nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem.

Biedrības “Vidzemes inovāciju instruments” Erasmus+ programmas īstenoto projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta sociālajā kontā Facebook lapā “geotask” un projekta mājas lapā www.geotask.eu.

Interaktīva spēle: Jaunatnes finanšu izglītības neformālā apmācību programma

mana nauda
interneta vietne: www.bmmp.lv/mananauda

VIDEO: Video materiālu izveidošana dažādiem projektiem

NVO aktivitātes Latvijā:
https://www.youtube.com/watch?v=Dmk8li7uehs

Pašvaldību izglītības aktivitātes:

https://www.youtube.com/watch?v=rg3jPtf2NrY

Izglītojoši video materiāli:

Profesiju izvēle ...
http://www.youtube.com/watch?v=kU_6twtWjk0

Naudas krāšana ... ?
http://www.youtube.com/watch?v=hiWgv6mtggU

Ģimenes budžets ...
http://www.youtube.com/watch?v=bln9nh9z77k

Tirgus vai lielveikals ?
http://www.youtube.com/watch?v=Hs9H37a4UOg

Pareiza iepirkšanās ...
http://www.youtube.com/watch?v=Lgm2vvzzZvU

Naudas tērēšana ...
http://www.youtube.com/watch?v=2mohHG4Ch20

Reklāmas ietekme uz lēmumu pieņemšanu ...
http://www.youtube.com/watch?v=jSbORd1a4t4

Privātais bizness - tava iespēja!
http://www.youtube.com/watch?v=4y_1tLya58s